POWRÓT

750-lecie Targowej Górki  GALERIA

         W niedzielę 15 czerwca 2008r. świętowaliśmy 750-lecie istnienia Targowej Górki. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przez delegacje w miejscu pierwszego spoczynku gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego. Następnie Dowódca Kompanii Wojska Polskiego przystąpił do odczytania apelu pamięci z okazji 750-lecia Targowej Górki a żołnierze oddali salwę honorową.

Nastąpił przemarsz do kościoła p. w. św. Michała Archanioła. Jego ekscelencja Ks. Arcybiskup Henryk Józef Muszyński poświęcił nowo nadany sztandar szkoły, tablicę pamiątkową oraz odprawił uroczystą mszę w intencji mieszkańców miejscowości.

Po zakończeniu podniosłej uroczystości Orkiestra Dęta, żołnierze Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy wsi w uformowanej kolumnie marszowej udali się główną ulicą – gen. A. A. Kosińskiego do Zespołu Szkół w Targowej Górce.

          W czasie tej uroczystości nastąpił szczególnie doniosły moment dla uczniów i nauczycieli. Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali Pani Dyrektor Elżbiecie Kaźmierczak dla Zespołu Szkół w Targowej Górce sztandar jako „symbol najwyższych wartości”.

Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi jak i obecnych

i przyszłych uczniów. Po tym nastąpił moment ślubowania uczniów do pocztu sztandarowego. Młodzież ślubowała:

- otaczać sztandar należnym szacunkiem,

- godnie reprezentować szkołę,

- wzorową postawą dawać przykład innym.

Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli również przedstawiciele wszystkich klas: przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ważnym momentem w trakcie uroczystości było wbicie gwoździ do sztandaru Zespołu Szkół przez jego fundatorów.

         Po odśpiewaniu hymnu szkoły przedstawiciele ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odział w Poznaniu im. Gen. Rydza Śmigłego dokonali ceremonii dekoracji sztandaru, odczytano akt nadania odznaczenia. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Roman Grychowski zabrał głos, nawiązał do nadania imienia i sztandaru, rysu historycznego 750-lecia Targowej Górki. Następnie dyrektor szkoły Elżbieta Kaźmierczak odczytała listy gratulacyjne a zaproszeni goście zabrali głos; przedstawiciele władz wojewódzkich, Kuratorium Oświaty, władz powiatu. Wystąpił również dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich, autor monografii „Mieleszyna czyli Targowa Górka” – Pan Sebastian Mazurkiewicz.

         Polonez w wykonaniu uczniów klasy III gimnazjum rozpoczął część artystyczną. Przypomnieliśmy krótko historię Targowej Górki. Chór szkolny wykonał utwór pt. „Dwadzieścia lat minęło”

(od 730-lecia Targowej Górki). Dziewczęta z klasy IV recytowały wiersze z cyklu „Nasza szkoła”. To właśnie ona tętni życiem. Nie marnujemy czasu. Uczymy się i rozwijamy liczne talenty. Zdobywamy nagrody w konkursach i olimpiadach, m.in. w przeglądach piosenki przedszkolnej, toteż przedszkolaki zaprezentowały jedną z nich, a w języku angielskim usłyszeliśmy uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Mamy również tancerzy, uczniowie klasy III i IV szkoły podstawowej zaprezentowali się w kilku tańcach. Najstarsi uczniowie szkoły przedstawili historię pt. „Co się na wsi porobiło?”.

         Część artystyczna podobała się wszystkim, usłyszeliśmy od wielu osób podziękowania, miłe słowa, gratulacje.

         Następnie odbył się koncert grupy „ABBA SHOW”, a do tańca przygrywał zespół „Bonus”.

         Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa regionalna z okazji 750-lecia Targowej Górki.

         Pierwszym krokiem do zorganizowania wystawy było zbieranie odpowiednich eksponatów. Nauczyciele, uczniowie, rodzice szukali

i wypożyczali stare książki, rodzinne fotografie, portrety, obrazy, przedmioty codziennego użytku: serwety, suszone rośliny, naczynia, meble, ubiór. Przy organizowaniu wystawy należało również zadbać

o odpowiednią scenografię. Każdy dział opatrzony był odrębną tematyką.

Dział I prezentował położenie naszej miejscowości i legendy z nią związane, biuletyny i czasopisma lokalne. Wystawę przygotowała klasa II gimnazjum pod opieką mgr Mirosława Wejherowskiego.

Dział II Uczniowie przedstawili dawne życie mieszkańców w trakcie codziennych zajęć. Wystawę przygotowała klasa IV pod opieką

mgr Violetty Gruszczyńskiej.

Dział III Przedmioty codziennego użytku, którymi posługiwano się dawniej i ozdoby, garnki, naczynia, koszyki z wikliny, obrazy, serwety, meble, firanki, ubiór oraz zdjęcia pomieszczeń mieszkalnych i przedmiotów dawniej używanych zaprezentowali uczniowie klasy

Ib gimnazjum pod opieką Anny Nowaczyk.

Dział IV W stodole (w sali lekcyjnej) wyeksponowano produkty rolne: zboża, mąkę, suszone rośliny, warzywa, owoce oraz zwierzęta hodowlane i dawny sprzęt służący ludziom przy pracy. Wystawę przygotowali uczniowie klasy II szkoły podstawowej wraz

z rodzicami i mgr Hanną Migdalską.

Dział V Tradycyjne potrawy naszego regionu zwiedzający wystawy mogli zdegustować w starej dawnej kuchni: wiejski chleb, smalec, kiszone ogórki, gzik. Wystawę przygotowała klasa III szkoły podstawowej pod opieką mgr Grażyny Jaskułeckiej.

Dział VI Krótką historię, dawne i obecne zdjęcia kościoła, fotografie przydrożnych kapliczek i krzyży, obrzędy, które kultywują mieszkańcy, stare księgi religijne i modlitewniki mogliśmy obejrzeć na wystawie przygotowanej przez uczniów klasy V pod opieką

mgr Lucyny Idasiak.

Dział VII Historię szkoły, przedszkola, biblioteki, stare fotografie, strój szkolny, ławkę, tablicę, wystawę kronik klasowych i szkolnych przygotowali uczniowie klasy VI pod opieką mgr Iwony Zawiślak

i mgr Pauliny Andrzejewskiej.

Dział VIII Znane są nam przeżycia mieszkańców naszej wsi

i okolicznych wiosek z czasów II wojny światowej. Fotografie, prace literackie z konkursu „Z pokolenia na pokolenie”, czasopisma

i biuletyny w podniosłej scenografii zaprezentowali uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką mgr Doroty Biegańskiej.

Dział IX Na wystawie zaprezentowano wycinki z prasy lokalnej na temat planów związanych z przyszłością i rozwojem miejscowości, uczniowie przeprowadzili wywiady z samorządowcami, przygotowali prace plastyczne i literackie na temat „Moja miejscowość w przyszłości”. W „sali konferencyjnej” (sali lekcyjnej) można było podziwiać makietę na w/w temat. Wystawę przygotowali uczniowie klasy Ia gimnazjum pod opieką mgr Elżbiety Waligóry.

Dział X Wystawę prac plastycznych pt. „Moja miejscowość” mogliśmy obejrzeć w sali nr 8 przygotowaną przez uczniów

klasy I szkoły podstawowej pod opieką mgr Ewy Wolniak oraz wystawę fotografii Jędrzeja Biegańskiego – ucznia klasy I gimnazjum.

 

         Na 750-lecie Targowej Górki uczniowie wraz z nauczycielami pokonali 750 km w czasie rajdów pieszych i rowerowych a wykonanie zaprezentowały w formie sprawozdań i zdjęć mgr Barbara Szczepańska i mgr Barbara Stawowa.

 

mgr Dorota Biegańska