EWD pozycja szkoły

 

2009- 2011

        Egazmin H   Egzamin MP    
      2009 2010 2011 2009 2010 2011    
      -0,37 0,59 3,9 1,14 2,43 2,9    
                 
                 
                 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

2008- 2010

Część humanistyczna

 

C:\Documents and Settings\a\Pulpit\Analiza wyników\EWD 2010\elipsy_ewd_edu_pl 2010_pliki\index_pliki\index.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 72.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008- 2010.

 

C:\Documents and Settings\a\Pulpit\Analiza wyników\EWD 2010\elipsy_ewd_edu_pl 2010_pliki\index_pliki\index(1).png

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 72.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników

2007- 2009

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009.

 

C:\Documents and Settings\a\Pulpit\Analiza wyników\EWD 2010\elipsy_ewd_edu_pl 2010_pliki\index_pliki\index(2).png

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 61.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych

 z lat 2007-2009.

 

 

 

C:\Documents and Settings\a\Pulpit\Analiza wyników\EWD 2010\elipsy_ewd_edu_pl 2010_pliki\index_pliki\index(3).png

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 61.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników

 

 

 

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych

z lat 2006-2008.

 

 

 

C:\Documents and Settings\a\Pulpit\Analiza wyników\EWD 2010\elipsy_ewd_edu_pl 2010_pliki\index_pliki\index(4).png
 

 

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 64.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych

z lat 2006-2008.

 

 

C:\Documents and Settings\a\Pulpit\Analiza wyników\EWD 2010\elipsy_ewd_edu_pl 2010_pliki\index_pliki\index(5).png

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 64.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.