SPIS

 

 1. Regulamin Mundurowy ZHP
 2. Zasady Musztry i Ceremoniału Harcerskiego
 3. Instrukcja Finansowa Drużyny

 
 
4. „Andrzej Małkowski” - Aleksander Kamiński, MAW 1983
 5. „Stemple Pocztowe o tematyce Harcerskiej 1914-1980” –Ryszard Jakubowski, Witold Rusiniak, MAW 1983
 6. „Kamyk” i jego bohaterowie - wyprawka dla drużynowego - Aleksander Kamiński
 7. Braterstwo - Propozycje dla Gromad i Drużyn
 8. Moja Drużyna – Kwartalnik Drużynowy ZHP
 9. Dzień Myśli Braterskiej 2011
 10. Czuwaj ! – miesięcznik, rocznik 2010
 11. „Obóz harcerski i jego urządzenia” - Janusz Stużyna, Stanisław Szadkowski

 
 
12. Sprawności Zuchowe – ZHP GK HBW Horyzonty, SH 4Żywioły
 12. Regulamin sprawności zuchowych – Księga zastępowego
 13. „Antek i jego zuchy” - wg Aleksandra Kamińskiego – Zuch mistrz
 14. Zuchy - Zarys metodyki – wyd. HBW Horyzonty
 15. Mam szczerą wolę – Obiecuję – Propozycja programowa GK ZHP, Warszawa 2009
 16. „Wesół i śmiały” - piosenki zuchowe, MAW 1983

 
 17. „Stopnie i sprawności harcerskie” - Horyzonty 2007
 18. Sprawności harcerskie – zestaw podstawowy
 19. Sprawności harcerskie – zestaw uzupełniający
 20. Mam szczerą wolę – Przyrzekam - Propozycja programowa GK ZHP dla drużyn harcerskich           i starszoharcerskich, Warszawa 2008-2009
 21. „Twój zastęp” - J. Chełstawska, M. Siemeński , WH 1972
 22. „Harcerz w polu” - Zygmund Wyrobek
 23. „Terenoznawstwo dla Harcerzy” - Andrzej Kazanecki, wyd.1975
 24. „Terenoznawstwo dla Harcerzy” - Andrzej Kazanecki , wyd.1975, wyd.4
 25. „Terenoznawstwo dla Harcerzy” - Andrzej Kazanecki, wyd.1985
 26. „Już rozpaliło się ognisko” - piosenki harcerskie, MAW 1983