Harcerze

Uczestnicy – dziewczynki i chłopcy, 12 - 16 lat

zbiórki  - 2 razy w miesiącu w soboty o godz. 11.oo

PUMY             - zastęp dziewcząt                              

Zastępowa harcerek - ochotniczka Martyna Kostrzewska

WILKI             - zastęp chłopców

Zastępowy harcerzy  -  młodzik Jan Przybylski