Gerard Linke urodził się 8 lipca 1910 roku w Krośnie pod Obornikami w rodzinie nauczycielskiej. Seminarium nauczycielskie ukończył w roku 1930. Ponieważ w owym czasie panowało bezrobocie wśród nauczycieli, czekał na etat dwa lata.
W roku szkolnym 1930/1931 zatrudniony był jako praktykant, w roku szkolnym 1931/1932 jako nauczyciel kontraktowy w Ziminie pod Środą i w Nekielce. Dopiero w latach 1932-1933 otrzymał etat w szkole powszechnej w Kostrzynie. Po roku został przeniesiony do nekielskiej szkoły powszechnej, która została przemianowana z 5-klasowej na 7-klasową.
     W październiku 1933 r. założył szkolną drużynę harcerską. Od tej pory stała się ona jego życiem. Głównymi punktami jego programu pracy były: kształcenie patriotyzmu, odwagi i męstwa oraz niesienie pomocy tym, którzy tego potrzebowali. Zbiórki harcerskie przeprowadzał w pogodnej atmosferze. Jego rozśpiewana drużyna była chlubą całej wsi i okolicy. Wraz z nią Gerard Linke uświetniał każdą uroczystość państwową i gminną poprzez wspólny piękny śpiew i deklamacje.
     W latach 1934-39 z drużyną organizował wiele wycieczek krajoznawczych nie tylko po najbliższej okolicy, ale także do Środy, Poznania czy Gniezna, czerpiąc na ten cel fundusze z urządzanych przez harcerzy przedstawień i koncertów.
Dla usprawnienia pracy w drużynie sam podejmował w czasie wakacji pracę dokształceniową np. w roku 1937 kurs szybowcowy w Szamotułach. Kursy te pozwalały mu urozmaicić i usprawnić swą pracę nauczycielską jak i prowadzenie drużyny harcerskiej.
     W roku 1939 zawarł związek małżeński. Gdy wybuchła II wojna światowa został, jako działacz społeczny, aresztowany przez gestapo i 20 października 1939 roku rozstrzelany publicznie na rynku w Kostrzynie.
Krótki jest jego życiorys, tak jak i krótkie było jego życie – zginął w wieku zaledwie 29 lat.