KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września

2.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie planów i regulaminów

13 września

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia  2012r.

4.

Informacje o zagrożeniach

13 grudnia

5.

Wystawienie ocen przewidywanych za semestr I

10 stycznia (zmiana oceny przewidywanej najpóźniej do 29 stycznia) 2013r.

6.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – podsumowanie semestru I

31 stycznia 2013r.

7.

Ferie zimowe (woj. wielkopolskie)

14 stycznia  – 27 stycznia 2013r.

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca –  02 kwietnia 2013r.

9.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Dodatkowy termin sprawdzianu

4 kwietnia 2013 godz.  9.00

 

4 czerwca godz. 9.00

10.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka nowożytnego

 

 

 

23.04 2013, godz. 9.00 i 11.00

24. 04 2013 godz. 9.00 i 11.00

25.04 20-13 godz. 9.00 i 11.00

11.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

- w szkołach podstawowych

- w gimnazjach

02 listopada 2012r.

29, 30 kwietnia 2013r.

2  maja  2013r.

31 maja 2013r.

12.

Informacja o zagrożeniach

16  maja 2013r.

13.

Wystawianie ocen przewidywanych za semestr II

Do 13 czerwca   (zmiana oceny przewidywanej najpóźniej do 18 czerwca) 2013r.

14.

Rada Pedagogiczna klasyfikacja roczna 2011/2012

20 czerwca 2013r.

15.

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2011/2012

24 czerwca 2013r.

16.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

28 czerwca 2013r.

17.

Ferie letnie

1 lipca – 30 sierpnia 2013r.

18.

Rady szkoleniowe, spotkania w zespołach nauczycieli

Wg harmonogramu

19.

Próbny sprawdzian po kl. VI

1.    XI/XII

2.    II/III

20.

Próbne egzamin gimnazjalny

1.    XI/XII

2.    II/III

 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI  W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

(PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA)

Data

Godzina

Rodzaj spotkania

18.09

wg harmonogramu

Pierwsze spotkanie z rodzicami (informacyjne)

- uaktualnienie trójek klasowych

- przypomnienie systemu oceniania, statutu i proponowanych zmian w koncepcji pracy szkoły

- zgody rodziców na uczestnictwo ucznia w różnych formach życia szkoły (spotkania ze sztuką, wyjazdy na basen, udział w WDŻ, udział w dodatkowych godzinach przygotowujących do egzaminu, zgoda na umieszczenie wizerunku dziecka w prasie  i stronie internetowej w celu promocji  szkoły,  odpowiedzialność rodziców za bezpieczeństwo dziecka na terenie placów zabaw i boisk sportowych poza zajęciami szkolnymi…)

-podanie informacji o realizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2.10

17:00 -18:00

Dyżur

6.11

wg harmonogramu

Spotkanie z rodzicami – informacje o ocenach bieżących

4.12

17:00 -18:00

Dyżur

8.01

17:00-18:00

Dyżur

5.02

wg harmonogramu

Spotkanie semestralne z rodzicami

5.03

17:00-18:00

Dyżur

9.04

wg harmonogramu

Zebranie z rodzicami informacje o ocenach

7.05

17:00-18:00

Dyżur

4.06

17:00-18:00

Dyżur dla rodziców

 

          Plan uroczystości  szkolnych w Zespole Szkół

      w Targowej Górce w roku szkolnym 2012/2013

UROCZYSTOŚĆ

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

SPOSÓB REALIZACJI

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX,

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciel historii

gazetka, lekcje historii,

Rocznica wybuchu II wojny światowej (1, 17 IX)

do 17IX

Ewa Graczyk

Gazetka na korytarzu, lekcje historii

Ślubowanie klas I

X 2012

Grażyna Jaskułecka, Samorząd Uczniowski

 

uroczystość

Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2012

Mirosław Wejherowski (S.U.)

 

apel

Święto Niepodległości

XI 2012

Paulina Andrzejewska, wycieczki regionalne - wychowawcy

 

Gazetka na korytarzu

Spotkanie opłatkowe

XII 2012

Wychowawcy klas, Lucyna Idasiak

wspólne kolędowanie 

Sportowa gwiazdka

XII 2012

Agnieszka Kmieciak, Dariusz Nikodem,  Dorota Biegańska (kółko)

Zabawy sportowe

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

XII 2012

Irena Kierzkowska

 

 

Nauczyciel historii

gazetka na korytarzu

 

lekcje historii

Balik noworoczny-przedszkole kl.I-III, dyskoteka klas IV-VI

i gimnazjum

I 2013

Aleksandra Kaźmierczak, Angelika Jałocha-Polityło

wszyscy nauczyciele

zabawa

Pierwszy Dzień wiosny

III 2013

Mirosław Wejherowski (S.U.)

 

akcent – 1h

Rocznica mordu w Katyniu

IV 2013

Ewa Graczyk

 

Wychowawcy

 

Małgorzata Męch

apel

 

godziny wychowawcze

gazetka

Dzień Ziemi

IV  2013

Wychowawcy i nauczyciele przyrody i biologii

godziny wychowawcze

lekcje przyrody, biologii

Dzień Patrona

V 2013

Elżbieta Waligóra, Barbara Szczepańska

Projekt edukacyjny

Święto Konstytucji III Maja

V 2013

Lucyna Idasiak, Irena Kierzkowska

Pieśni patriotyczne+słowo (szkoła+ Nekla)

71 rocznica rozstrzelania w Małej Górce

V 2013

Ewa Graczyk

Barbara Stawowa (harcerze)

Gazetka

Znicze w miejscach pamięci

Szkoła bez przemocy Dzień Dziecka, Dzień Sportu

VI 2013

nauczyciele w-f, wychowawcy

Festyn, zawody sportowe z rodzicami;

Zakończenie szkoły

VI i IIIG

VI 2013

Wychowawcy klas (Renata Maciejewska, Elżbieta Kledzik)

Według pomysłu nauczycieli

Dzień języków obcych

Ustalają nauczyciele

Wychowawcy, Anna Olejniczak, Kinga Dermiago

Forma projektu

Festyn rodzinny

VI 2013

Ewa Wolniak, Barbara Stawowa – konferansjerka, plan, nauczyciele przygotowują uczniów do prezentacji

Festyn

 

                                     TERMINY SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ

27.09.2012 – Blues,

25.10. 2012 –Wierszogranie,

22.11 .2012 – Dwie gitary,

20.12.2012 – Gospel,

07.02.2013 – Karaibskie rytmy,

Przesunięcie terminu styczniowego ze względu na przerwę zimową.

28.02. 2013 – Sekrety Czarnego Lądu,

21.03.2013 – Muzyka Wschodu,

?.04.2013 – Balet,

23.05.2013 –  Polskie Tańce Narodowe,

20.06.2013 – Smyczkiem malowane

                Rozkład lekcji w dni spotkań ze sztuką

Nr lekcji

Godz.

Zajęcia

1.

8.00-8.35

Lekcja

8.35- 8.40

Przerwa

2.

8.40- 9.15

Lekcja

9.15- 9.20

Przerwa

3.

9.25-10.00

Lekcja

10.00-10.05

Przerwa

------

10.05-10.50.

Spotkanie ze sztuką

10.50-11.00

Przerwa

4.

11.00-11.40

Lekcja

11.40- 11-55

Przerwa obiadowa

5.

  Bez dalszych zmian godzinowych

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013

 

Prowadzący

Rodzaj zajęć

D. Biegańska

Kółko teatralno-filmowe

K. Dermiago

Kółko z j. angielskiego kl. I g

E. Graczyk

Kółko historyczne SP

Kółko historyczne GIM

L. Idasiak

Kółko przyrodnicze

Chór

G. Jaskułecka

Zajęcia artystyczne kl. I

 

E. Kledzik

Przygotowanie do egzaminu kl. III g

A. Kuroś

SKS – I-III SP

SKS – IV-VI SP

SKS – I-III GIM – unihokej i piłka siatkowa

R. Maciejewska

Przygotowanie do egzaminu kl. IIIg

M. A. Męch

Kółko geograficzne

Przygotowanie do egzaminu kl. IIIg

D. Nikodem

Badminton

SKS (unihokej, piłka  nożna)

B. Szczepańska

Zajęcia artystyczne kl. II

E. Waligóra

Przygotowanie do egzaminu kl. III g

,,Fascynacje zaklęte w nauce” kl. III

M. Wejherowski

Kółko komputerowe kl. VI

Kółko komputerowe kl. I g

 

E. Wolniak

Kółko plastyczne kl. VI

Zajęcia artystyczne kl. II

 

Dodatkowo w szkole są zorganizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia zgodnie z Kartami Indywidualnych Potrzeb. Są to zajęcia: wyrównawcze,  logopedyczne, kompensacyjne, rewalidacyjne,  konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe oraz gimnastyka korekcyjna.