W roku szkolnym 2010/2011 za najlepsze osiągnięcia edukacyjne nagrodzeni zostali:

Z klasy I gimnazjum

Julia Nikodem – średnia ocen 5,19
Katarzyna Menes –
średnia ocen 5,0
Anna Wawrzyniak –
średnia ocen 4,88
 

Z klasy II gimnazjum

Aneta Pankros – średnia ocen 5,35
Ewa Myszker –
średnia ocen 5,24
Martyna Kostrzewska –
średnia ocen 5,12
Monika Stasiak –
średnia ocen 4,88
Natalia Zielińska –
średnia ocen 4,82
 

Z klasy III gimnazjum

Rafał Plucinski średnia ocen 5,13
Weronika Kwiatkowska
średnia ocen 4,94
Krzysztof Parus
średnia ocen 4,89
Lidia Targosz
średnia ocen. 4,81
Magdalena Stawowa
średnia ocen 4,75

Listy gratulacyjne otrzymali:

pp. Grzegorzewiczowie, pp. Krukowie, pp Kwiatkowscy,

pp. Myszkiewiczowie, pp. Parusowie, pp, Plucinscy, pp. Stawowi,

pp. Targoszowie, pp. Wieczorkowie, pp. Zielińcy

 

W roku szkolnym 2009/2010 za najlepsze osiągnięcia edukacyjne nagrodzeni zostali:

Z klasy I gimnazjum

Aneta Pankros – zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,24
Ewa Myszker – zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,12

Z klasy II gimnazjum

Weronika Kwiatkowska – zachowanie wzorowe, średnia 5,0
Lidia Targosz – zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,93
Krzysztof Parus – zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,86
Rafał Plucinski – zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,79

Z klasy III gimnazjum A

Jędrzej Biegański – zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,53
Damian Nikodem – zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 5,2
Agnieszka Bachorska – zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,07
Stefan Graczyk – zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 5,0
Klaudia Sołtysiak – zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,87

Z klasy III gimnazjum B

Magdalena Szałek – zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,4 - Prymus Szkoły
Adam Andrzejewski – zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,2
Milena Wawrzyniak – zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,1
Krzysztof Wleczyk – zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,93
Karolina Myszkiewicz – zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,8