Rok szkolny 2008/2009

Podziękowania

W dniu Święta Patrona Szkoły - 30 kwietnia – w Zespole Szkół w Targowej Górce odbyło się uroczyste przyjęcie ziemi z GROBÓW KATYNIA

       W imieniu własnym i całej społeczności Zespołu Szkół w Targowej Górce pragnę serdecznie podziękować  wszystkim zaproszonym, gościom, pocztom sztandarowym i uczestnikom uroczystości za to, że w tak szczególnym dniu byli z nami.

       Burmistrzowi MiG Nekla panu Romanowi Grychowskiemu bardzo dziękuję za pełnienie honorowego patronatu nad naszym świętem.

       Dziękuję w sposób szczególny panu mjr. Teofilowi Rubasińskiemu– ofiarodawcy ziemi katyńskiej za to, że to właśnie naszej szkole podarował tak cenny dar oraz panu kapitanowi Józefowi Onoszko za ofiarowanie pamiątkowego kamienia z katyńskiego lasu.

       Dziękuję za włączenie się w organizację uroczystości panu ppłk. Mieczysławowi Chęcińskiemu, pani Iwonie Zawiślak, panu Pawłowi Tokłowiczowi i panu Danielow Waligórze.

       Dziękuję panu Mariuszowi Biegańskiemu za przygotowanie płytki promującej szkołę i uwiecznienie na filmie naszego święta.

       Składam podziękowania państwu Eugeniuszowi i Gabriel  Drewniakom oraz orkiestrze dętej z Nekli za uświetnienie uroczystości swym występem.

       Dziękuję absolwentom i byłym uczniom naszej szkoły: Ilonie Wojtkowiak, Julii Idasiak, Jarosławowi Płóciennikowi, Romanowi Łopatce, Markowi Jarzynie, Tomaszowi Migdalskiemu za to, że wzięli udział w części artystycznej.

       Najszczersze podziękowania kieruję do nauczycieli, księdza proboszcza, uczniów, pracowników szkoły i rodziców. To oni są siłą i wartością naszej szkoły. Dziękuję za ogromne zaangażowanie, zrozumienie i trud włożony w przygotowanie uroczystości. Po raz kolejny wszyscy pokazali, że w naszej społeczności możemy podejmować trudne wyzwania i zadania, bo na nich zawsze można liczyć.

Dziękuję.

Hanna Migdalska

dyr. szkoły

 

Podziękowania