Rok szkolny 2009/2010

Podziękowanie

29 maja br. w Targowej Górce odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjno-historycznego
,,Stąd mój ród-historie naszych rodzin”

W imieniu własnym i całej społeczności Zespołu Szkół w Targowej Górce pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom za to, że w tak szczególnym dniu byli z nami.

       Dziękuję za współpracę współorganizatorom projektu: burmistrzowi MiG Nekla panu Romanowi Grychowskiemu, ks. proboszczowi Sławomirowi Stonce, dyrektorowi NOK panu Pawłowi Tokłowiczowi, sołtysowi Targowej Górki panu Czesławowi Kozielskiemu oraz pomysłodawcy i inicjatorowi projektu, członkowi WTG ,,Gniazdo” panu Jerzemu Osypiukowi, który był motorem naszych działań, pozyskał sponsorów, zajął się redakcją okolicznościowej publikacji i skupił wokół naszego projektu tak liczną rzeszę potomków rodzin Karłowskich, Karśnickich, Madalińskich i Braunków.
       Dziękuję za zainteresowanie naszej młodzieży genealogią wszystkim gościom, którzy prowadzili warsztaty z uczniami oraz uczestniczyli w pracach komisji oceniającej konkurs na najlepsze drzewo genealogiczne: pani Barbarze Cywińskiej, panu Wojciechowi Jędraszewskiemu, panu Leszkowi Umińskiemu oraz pani Dobrosławie Guci.  Kieruję również podziękowania do pana Adama Karwowskiego- encyklopedysty, za wykład na temat powstawania encyklopedii. Serdecznie dziękuję sponsorom naszego projektu: państwu: Izabelli i Jakubowi Pyżalskim- firma Famili Hause w Poznaniu, Joannie i Pawłowi Kozłowskim oraz Dariuszowi Mycce- firma Ekomyst w Mystakach, panu Bogdanowi Nawrockiemu- Zakład Kamieniarski w Nekli, panu  Jackowi Kaczmarskiemu- firma Stalmet w Nekli, państwu Aurelii i Bernardowi Kaczmarskim- firma Bet-Mur-Kam z Kokoszek.

Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej z Targowej Górki za okazaną pomoc organizacyjną, a także państwu Gabrieli i Eugeniuszowi Drewniakom oraz orkiestrze dętej za uświetnienie swym występem naszej uroczystości. Swoje podziękowania pragnę skierować do rodziców, za pyszne wypieki oraz zaangażowanie w organizację tego wyjątkowego święta w naszej szkole. Dziękuję wszystkim, którzy uwiecznili ten wyjątkowy dla nas dzień na filmie i w fotografii.

       Na koniec pragnę gorąco podziękować pani Iwonie Zawiślak, uczniom naszej szkoły oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjno- obsługowym. To oni są największą wartością naszej szkoły, bez ich nic nie byłoby możliwe. Dziękuję za ogromne zaangażowanie, zrozumienie i trud włożony w przygotowanie  uroczystości.

Hanna Migdalska

dyr. szkoły

 

Podziękowanie

       30 kwietnia br. W Zespole Szkół w Targowej Górce odbyła się uroczystość sadzenia Dębu Pamięci w ramach projektu edukacyjno-społecznego ,,Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim zaproszonym gościom za udział w tej uroczystości: burmistrzowi MiG  Nekla panu Romanowi Grychowskiemu, sekretarz  M iG Nekla pani Elżbiecie Narożnej, proboszczowi parafii Targowa Górka ks. Sławomirowi Stronce, przedstawicielom Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej panom: majorowi Teofilowi Ryszardowi Rubasińskiemu,  pułkownikowi Mieczysławowi Chęcińskiemu, pułkownikowi Zygmuntowi Stypińskiemu, majorowi Antoniemu Wójcickiemu, starszemu  ierżantowi sztabowemu Janowi Stańczakowi, prezesowi koła ,,Sybiraków  w  Nekli panu Czesławowi Szalatemu, dyrektorowi  Muzeum Dzieci Wrzesińskich panu Sebastianowi Mazurkiewiczowi, dyrektorowi  Nekielskiego Ośrodka Kultury panu Pawłowi Tokłowiczowi, emerytowanym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom  naszej szkoły:  pani Elżbiecie Kaźmierczak, pani Iwonie Zawiślak,  pani Krystynie Gawron, państwu Marii i Czesławowi Kozielskim, wieloletniemu nauczycielowi, założycielowi WTG ,,Gniazdo” panu Jerzemu Osypiukowi, przewodniczącej Rady Rodziców pani Elżbiecie Szczygieł  oraz informatykowi urzędu MiG Nekla panu Arturowi  Kaczmarskiemu.

       Dziękuję jury konkursu ,,Katyń w oczach młodego pokolenia”, pani Elżbiecie Narożnej, panom Pawłowi Tokłowiczowi, Sebastianowi Mazurkiewiczowi i Arturowi Kaczmarskiemu za to, że w natłoku obowiązków znaleźli czas i poświęcili go na ocenę nadesłanych prac.

 Dziękuję młodzieży, która w tym konkursie wzięła udział oraz nauczycielom nadzorującym przygotowania do konkursu.

Serdecznie dziękuję uczniom naszej szkoły, nauczycielom i pracownikom administracyjno-obsługowym za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do pań: Doroty Biegańskiej, Ewy Wolniak, Elżbiety Waligóry za przygotowanie wystaw i części artystycznej. Dziękuję harcerzom i druhnie Barbarze Stawowej, panu Darkowi Nikodemowi i Mirosławowi Wejherowskiemu. Dziękuję za przygotowanie gazetek okolicznościowych paniom: Aleksandrze Kaźmierczak, Annie Nowaczyk, Barbarze Szczepańskiej, Irenie Kierzkowskiej oraz Halinie Smuszkiewicz. Za wszystkie prace związane z organizacją  naszego święta dziękuję paniom: Marcie Łukaszewskiej, Monice Kozielskiej oraz panu Andrzejowi Zielniewiczowi.

       Oddzielne podziękowania za okazaną pomoc kieruję do  panów: Tomasza Lipowczyka, Włodzimierza  Mocha, Czesława Wiśniewskiego, pani Aurelii   Kaczmarskiej oraz do  wszystkich osób,  które  w jakikolwiek sposób przyczyniły  się do zorganizowania naszej uroczystości, a których nazwisk nie wymieniłam.

Hanna Migdalska

dyr. szkoły

 

 

Podziękowanie