Tendencje rozwojowe szkoły na podstawie trzyletnich wyników

sprawdzianu po szkole podstawowej